Celostátní politika

Volba prezidenta - ukázka nulového selského rozumu ministerské byrokracie

24.11.2012 Video z ministerského absurdistánu ZDE (čas 5.00)

Ministerstvo vnitra si vyložilo zákon o vobě prezidenta tak, že sčítalo procenta chyb ve dvou vybraných vzorcích z kandidátních listin s podpisy občanů. Použilo neuvěřitelné dedukce, kterou nelze logicky vysvětlit.

Aby se nemuselo kontrolovat všech 50 tis. podpisů (a více), obsahuje zákon ustanovení, že se vyberou 2 náhodné vzorky po 8500 podpisech,  u nichž se zjistí chybovost v %. Např. u jednoho 5%, u druhého 7%. Logicky tedy chybovost z obou vzorků vyplývá ve výši 6% a ne 12%, jak tvrdí ministerstvo.  A o toto procento chyb (celkem 6% z odevzdaných podpisů) se počet předaných podpisů zmenší. Ministerstvo jej zmenšilo o počet dvojnásobný, proto se nedivme reakci postižených  kandidátů.

Pro orientaci uvádíme příslušný paragraf zákona č.275/2012 o volbě prezidenta:

Premiér Nečas má většinu národa za debily

19.8.2012

Opravdu těžko pochopitelný je výrok premiéra "nezvyšovat daně by byla skoro politická a ekonomická "debilita".

Vulgárnost výroku naznačuje, že Nečasovy nervy na tom nejsou nejlépe. Ale hlavně podstata výroku je zarážející. Zvyšovat daně v současné krizi a zároveň za situace, kdy většina národa si uvědomuje, že stát tyto peníze stejně promrhá ve zmanipulovaných výběrových řízeních a podezřelých veřejných zakázkách, se opravdu nejeví jako chytrý nápad. Schodek rozpočtu se totiž má zmenšit šetřením výdajů na přebujelou byrokracii a eliminací rozkrádaček veřejných financí. Ale to je poněkud náročnější, než sebrat na to lidem z peněženek. U socanů by to nepřekvapilo, ale ODS si hraje na pravicovou stranu! :-)

OH - OCJJ

Ubrečená rychlokvaška z Plzně Marek Benda se bojí, že aktivisté převezmou jeho moc

5.5.2012

Marek Benda je poslancem snad od narození. Byl zvolen ještě s mlékem na bradě čerstvě po revoluci spolu se svým otcem a disidentem Václavem Bendou. Marek se bohužel charakterem nepotatil a místo složitého hledání spravedlnosti zvolil jistotu - ODS, které dodnes dělá čest. Svým přístupem ke svý studiím na Plzeňských právech, aktivitou při tlumení rozsahu práv NKÚ, při obhajobě poslanecké imunity a negativizaci jakýchkoliv občanských aktivit, řešících politiky.

OCJJ podporuje iniciativu Vraťte nám stát

2.5.2012

 


 

Hnutí O co jim jde?! se přidalo k dalším více než třem desítkám občanských sdružení, hnutí a spolků, sdružených do iniciativy Vraťte nám stát. Tato iniciativa nechce žádné revoluční změny a defenestrace, ale požaduje jediné - demokratické fungování právního státu.

„Žijeme v systému, kde si nejsme před zákonem rovni - někteří jsou rovnější. Mafiáni jsou chráněni zákonem, obyčejní občané ne. Právě propojení politiků s mafiány, kryté policií a justicí, umožnilo rozkrádání v obrovském měřítku. Jedinou cestou, jak s tím něco udělat, je rozkrýt tyto struktury a pozavírat je. Aby se to neopakovalo, musíme změnit pravidla a zajistit jejich dodržování!„

Ve videu Marek Benda vysvětluje způsobem sobě vlastním, proč jsou podobné iniciativy fašizující...

Jindřich Šídlo: Programové a hodnotové priority ODS

23.4.2012 - iHNed

Jindřich Šídlo, hlavní analytik Hospodářských novin, provedl brilantní analýzu ODS:

Občanská demokratická strana je nejstabilnější českou politickou formací. O tom jednoznačně svědčí skutečnost, že v jejím čele stojí teprve historicky třetí předseda. Ten první již řadu let nemluví s druhým. Ten druhý s prvním ani třetím, ale stejně jako první je ochoten třetímu dobře poradit. Ten třetí mluví s prvním, ale dost se u toho bojí.

Polemika - Holešovská výzva jako nepochopení demokratických principů

18.4.2012

Aktivity ve smyslu Holešovské výzvy ukazují primárně na jednu věc - naprosté znechucení části české společnosti politikou. Na jednu stranu je znechucení českou politikou pochopitelné. Na stranu druhou se ovšem jedná o zásadní nepochopení demokratických politických principů, které v české společnosti neustále přetrvávají. Na jejich obranu - sami čeští politici se nezřídka chovají mimo principy a pravidla.

Mafie po česku

Puškašová se vyjádřila k soudu s Vítem Bártou. Podle ní se jasně ukázalo, že větší strany se Bárty zbavily, protože se snažil potírat korupci. Blíže viz ve článku uvnitř.

Názor: V jádru má paní Puškašová pravdu. Bárta byl odejit, protože nepatřičně narušil hegemonii velkých stran, jejich mocenské ambice a penězovody ze státní pokladny. Paní Puškašová ale taktně mlčí o neméně závažném faktu jeho působení v politice.

K Holešovské výzvě

15.4.2012

Zajímavé reakce na nespokojenost obyčejných lidí

Sešlo se pár lidí, které už přestalo bavit filosofovat u piva o korupci a zkaženosti české politiky a napsalo Holešovskou výzvu, která vyzývá k odchodu vlády a prezidenta. Na základě této výzvy už proběhlo poměrně dost demonstrací po celé republice. A jaké jsou reakce?

U politiků nepřekvapivé. Jedni tvrdí, že výzva jde proti demokracii, druzí mluví o vyšumění.  

U novinářů jsou reakce (aspoň pro mne) naopak překvapivé. Reagují téměř shodně jako politici a z iniciátorů výzvy ve svých komentářích dělají slabomyslné jedince nechápající demokratický systém.

Špičky celostátní ČSSD diskutovaly s občany v Lidovém domě

15.4.2012

Dienstbier, Sobotka, Zaorálek, Škromach, Tejc - s těmito lidmi jste mohli podebatovat ve čtvrtek 12.4. v Lidovém domě ve Staré Roli. Mělo se jednat hlavně o problémech starších lidí se získáním zaměstnání, ale debata se rozproudila  téměř neomezeně. Nás přítomné z OCJJ (Fujdiar, Čermák, Homolka) zajímalo hlavně, zda vedení ČSSD zná kauzy, na kterých se podepsali sociální demokrati  v Karlových Varech (např. Fiala - Lázně III).

Jak jde čas s ODS (Klaus, Bém, Janoušek)

1.4.2012

Pavel Bém, nadějný politik, který má před sebou skvělou a úspěšnou kariéru. Tak se o něm ještě nedávno vyjadřovat prezident republiky. Na celé aféře s Janouškovými odposlechy prezidenta zajímá jen a pouze, kdo odposlechy pořídil a jak se dostaly na veřejnost. To je ale vedlejší. Důležité bude, jak se k celé kauze zachová naše policie, státní zastupitelství a celá justice. Zda ještě funguje justiční mafie jako za Topolánka. Mafie jistě funguje, ale jde o to, zda jí začínáme komplikovat život. Je to zvláštní, ale pořád to máme v rukou my, všichni občané. Jedině s naší pomocí a pomocí novinářů se v této republice něco změní. 

Syndikovat obsah